Begeleiding bij ondernemingsplan

Geen onderneming zonder een plan! Vaak zit het plan goed ik het hoofd van de (startende) ondernemer

Een goed onderbuik gevoel en een dosis lef doet vaak de rest.

Toch is het noodzakelijk om je plan eens goed op papier te zetten en cijfermatig uit te werken. Het kan je een ander inzicht geven maar het is tevens goed bruikbaar voor externe partijen zoals bijvoorbeeld de bank.

Investeringsbegrotingen & liquiditeitsbegrotingen

Integraal onderdeel van het ondernemersplan zijn de begrotingen. Voor iedere onderneming is het van belang een planning te maken voor investeringen en liquiditeit. Investeren in een tijd met liquiditeitsproblemen kunnen zelfs de doodsteek voor een onderneming zijn. Zorgvuldig plannen is noodzaak.

Beter Management kan u hierbij uitstekend op verschillende manieren hulp bieden.

 

Financieringsbegeleiding

Vanzelfsprekend kan en wil Beter Management u begeleiden bij financieringstrajecten.

 

Tussentijdse management rapportages

Beter Management kan u als ondernemer helpen de vinger aan de pols te houden. Door middel van goed op de organisatie afgestemde rapportages kunnen kengetallen in goed leesbare vorm gepresenteerd worden. Hiermee wordt het mogelijk om op basis van de rapportage de juiste en goed onderbouwde beslissingen te nemen en daarmee het bedrijf te besturen.

Ook kan de realiteit steeds getoetst worden aan de begroting en kunnen afwijkingen en mogelijke problemen tijdig worden opgemerkt.